palette
مقررات مربوط به تضاد منافع
اهداف و زمینه ها

مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی به انتشار مقاالات علمی - پژوهشی می پردازد که به نحوی موجبات ارتقاء دانش جامعه را فراهم می نماید و یا به ویژه به فهم مسائل اجتماعی ایران و شناختت علل و یا آثار آنها کمک نماید،  برای نیل به اهداف مزبور، مقاله لازم است حداقل یکی از شرایط ذیل را دارد باشد:

1- ارائه یافته ها و نتایج پژوهش روش مند

2- تولید روش مند مفاهیم نظری اصیل و کمک به پیشرفت نظری جدید (و نه صرفا ترویج مفاهیم و نظریه های جدید دیگران)

3- نوآوری روش شناختی 

 
خط مشی مجله
علمی -پژوهشی
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
مروری
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
کوتاه
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
نقد کتاب
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
خط مشی دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 
منشور اخلاقی

تمامی دست اندرکاران محترم این مجله از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست:

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی و گرایشات جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می گردد.

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

 
فرآیند پذیرش مقاله

- ثبت نام اولیه توسط مولف در سامانه و ارسال مقاله

- بررسی مقاله و دریافت آن ظرف یک هفته توسط مدیر داخلی

- ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت عدم ایراد در مقاله نهایتا ارجاع به داوران

- ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری

- جمع بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر مجله

- در صورت عدم پذیرش و رد مقاله به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مولف ارسال شده و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته می باشد.

- ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال می شود.

- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

 
شرایط و ضوابط انتشار مقاله

 مقاله تایپ شده حتى‌الامکان کمتر از 30 صفحه A4 (دارای شماره صفحه و رعایت اصول نگارشی) (قلم B Nazanin و فونت 14) در سامانه بارگذاری شود .

  2. ساختار مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود :

 2ـ1. عنوان مقاله، و ذکر نام و نام خانوادگى نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

 2ـ2. چکیده مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظرى، روش‌شناسى تحقیق و نتایج مقاله به‌صورت فشرده، بین 100 تا  150 کلمه و سپس کلید واژگان به زبان فارسى.

 2ـ3. مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

 3-3. بلافاصله پس از چکیده (فارسی و انگلیسی)، فهرستی از "مفاهیم کلیدی" اضافه شود. کوشش شود در این فهرست صرفاً "مفاهیم" اصلی مقاله نوشته شود و تعداد آنها به طور معمول 5 مفهوم است که یک یا دو مفهوم کمتر  یا بیشتر هم باشد.

 2ـ4. بررسى پیشینه: موضوع و چارچوب نظرى و طرح پرسش‌ها/یا فرضیات تحقیق.

 2ـ5. روش‌شناسى تحقیق: الگوى بررسى، تعریف مفاهیم و فنون گردآورى و تحلیل داده‌ها.

 2ـ6. ارائه یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها.

 2ـ7. خلاصه و نتیجه‌گیرى.

 2ـ8. یادداشت‌ها و پیوست‌ها (در صورت لزوم).

 2ـ9. فهرست منابع فارسى و انگلیسى.

 2ـ10. خلاصه‌اى از سوابق و علایق آموزشى و پژوهشى نویسنده /نام دانشگاه یا مؤسسه وابسته /نشانى الکترونیکى.

 2ـ11. چکیده انگلیسى همراه با کلید واژه‌ها در پایان مقاله.

 3. شیوه ارجاع و استناد.

  3ـ1. ارجاع در متن مقاله.

 پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگى صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

 یادآورى: در صورتى‌که اثر مورد استفاده به زبان فارسى ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این‌صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلى ذکر شود.

 3ـ2. ارجاع در پایان مقاله.                                                

 فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایى حرف اول نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 3ـ2ـ1. کتاب.

 تألیف: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى.

 ترجمه: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى (متن ترجمه شده).

 3ـ2ـ2. مقاله.

 مجلات: نام خانوادگى نویسنده، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.

 مجموعه مقالات: نام خانوادگى تدوین‌کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه) «عنوان مقاله» عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره صفحات مقاله.

 3ـ2ـ3. منابع اینترنتى.

 نام خانوادگى نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانى سایت اینترنتى، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط).

 4. شرایط پذیرش مقالات.

  4ـ1. مقاله متناسب با سیاست مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری باشد.

 4ـ2. قبلا چاپ نشده و براى نشریات داخلى یا خارجى فرستاده نشده باشد.

 4ـ3. مقالات رسیده توسط داوران مجله که به‌وسیله هیئت تحریریه معین مى‌شوند، مورد ارزیابى قرار گرفته و پذیرش نهایى منوط به موافقت هیئت تحریریه مجله جامعه‌شناسى ایران است.

   4ـ4. هیئت تحریریه مجله در ویرایش ادبى مقاله (بدون تغییر محتوایى) آزاد است.

 

 
نمايه شده در پايگاه ها

پايگاه ISC و google scholar