نویسنده = عیوضلو، داود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی سرمایة اجتماعی سکونتگاه‌های شهری و روستایی(مطالعة موردی شهرستان کوهدشت)

دوره 1390، شماره 3، زمستان 1390

جمیله توکلی‌نیا؛ جهانبخش ریکا؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو