نویسنده = تولایی، نوین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رضایت‏مندی از تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی(با تکیه بر پارک‏ها)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 29-82

نوین تولایی؛ امیر اکبری قمصری؛ فاطمه خاکساری