تعداد مقالات: 59
1. شبکه‌های اجتماعی و انگیزش به کار در سازمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-37

سوسن باستانی؛ مژگان بهشتی زواره


6. اینترنت، جوانان و نظم جامعه تحلیل ثانویۀ تحقیقات موجود

دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390

فاطمه جواهری؛ لیلا باقری


7. تحلیل فضایی سرمایة اجتماعی سکونتگاه‌های شهری و روستایی(مطالعة موردی شهرستان کوهدشت)

دوره 1390، شماره 3، زمستان 1390

جمیله توکلی‌نیا؛ جهانبخش ریکا؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو


10. بررسی رضایت‏مندی از تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی(با تکیه بر پارک‏ها)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 29-82

نوین تولایی؛ امیر اکبری قمصری؛ فاطمه خاکساری


13. نقش نخبگان چندگانه در انقلاب مشروطه ایران

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 37-70

محمد یزدانی نسب


14. تفاوت‌های جنسیتی در اوقات فراغت

دوره 1389، شماره 1، زمستان 1389

خدیجه سفیری؛ فاطمه مدیری


15. مطالعۀ میزان مشکلات آپارتمان نشینی و عوامل تأثیرگذار بر آن در کرج

دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390

علیرضا محسنی تبریزی؛ سجاد یاهک؛ سهراب قهرمانی؛ علی باصری


20. بازنمایی بحران در خانواده در نقاشی‌های کودکان 7-12 ساله

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 71-106

خدیجه سفیری؛ عهدیه اسدپور


21. تبیین جامعه‌شناختى نظم متقاعدسازى مصرف‌رسانه‌ای

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 84-115

ذبیح الله صدفی؛ علی رضا محسنی تبریزی


24. مقایسة میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان

دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390

سیدعلیرضا افشانی؛ مهربان پارسامهر؛ محمد نوریان نجف‌آبادی