نمایه نویسندگان

آ

 • آرامی، سعیده بررسی عوامل مؤثر بر رفتار در موقعیت‌های متعارض نفع فردی و جمعی در خانواده با تأکید بر جهت‌گیری‌های زنان در موقعیت‌های تعارض منافع اقتصادی زوجین [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 149-172]
 • آزاده، منصوره اعظم بررسی عوامل مؤثر بر رفتار در موقعیت‌های متعارض نفع فردی و جمعی در خانواده با تأکید بر جهت‌گیری‌های زنان در موقعیت‌های تعارض منافع اقتصادی زوجین [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 149-172]

ا

 • اسدپور، عهدیه بازنمایی بحران در خانواده در نقاشی‌های کودکان 7-12 ساله [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 71-106]
 • افشانی، سیدعلیرضا تفاوت بین‌نسلی احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 173-199]

ب

 • باباخانی، فرهاد بررسی جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحقق حاکمیت قانون در فرانسه قرن هجدهم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 185-232]

ت

 • تیموری، محمود مدل‌یابی ساختاری عوامل تبیین‌کننده سرمایه‌ اجتماعی معلمان (مطالعه‌ تجربی‌ معلمان شهرستان بیرجند) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-33]

د

 • دریق گفتار، سمانه بررسی نمود تفاوت‌های جنسیتی ایدئولوژیک در جامعه، در دو دورۀ کشف و اشاعۀ حجاب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-184]

ز

 • زارعی، دکتر محمد حسین بررسی جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحقق حاکمیت قانون در فرانسه قرن هجدهم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 185-232]

س

 • سفیری، خدیجه بازنمایی بحران در خانواده در نقاشی‌های کودکان 7-12 ساله [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 71-106]

ش

 • شریفی، شهلا بررسی نمود تفاوت‌های جنسیتی ایدئولوژیک در جامعه، در دو دورۀ کشف و اشاعۀ حجاب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-184]
 • شکرچی، احمد مردم‌سالاری و جهانی‌شدن در نسل سوم دولت‌های رانتی نفتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 97-125]

ع

 • عسکری ندوشن، عباس رابطه شاخص‌های توسعه و مهاجر‌پذیری شهرستان‏ها در ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 127-152]
 • علی بابایی، یحیی مدل‌یابی ساختاری عوامل تبیین‌کننده سرمایه‌ اجتماعی معلمان (مطالعه‌ تجربی‌ معلمان شهرستان بیرجند) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-33]

ف

 • فرامرزیان، سمیه رابطه شاخص‌های توسعه و مهاجر‌پذیری شهرستان‏ها در ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 127-152]
 • فرقانی، مهناز تفاوت بین‌نسلی احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 173-199]

ل

 • لشگری، احسان رابطه شاخص‌های توسعه و مهاجر‌پذیری شهرستان‏ها در ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 127-152]

م

 • منصور، بهنام نظم اجتماعی مطلوب:ارائه یک مدل تحلیلی برای جامعه نیک [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-148]

ن

 • نقدی، وحید مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 35-95]
 • نقدی دورباطی، وحید تحلیل تجربی اخلاق عملی: با تأکید بر تعهد تعمیم یافته به‌مثابه وجه عملیِ اخلاق اجتماعی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-35]

ی

 • یزدانی نسب، محمد نقش نخبگان چندگانه در انقلاب مشروطه ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 37-70]