نویسنده = حبیبیان، میقات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناسی تأثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی در کلانشهر تهران

دوره 1390، شماره 3، زمستان 1390

سید یعقوب موسوی؛ میقات حبیبیان؛ زهره آواز