نویسنده = فرهاد باباخانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحقق حاکمیت قانون در فرانسه قرن هجدهم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 185-232

فرهاد باباخانی؛ دکتر محمد حسین زارعی