نویسنده = نقدی، اسداله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی میزان همگرایی قومیت‌های (فارس، ترک، لر) استان همدان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-154

اسداله نقدی؛ امید علی احمدی؛ محمود سلطانی عزت