نویسنده = فرقانی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت بین‌نسلی احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 173-199

سیدعلیرضا افشانی؛ مهناز فرقانی