نویسنده = طالبان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. معضل پیش‌بینی انقلاب‌ها و نظریة آشوب

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 116-155

محمدرضا طالبان