نویسنده = سفیری، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی بحران در خانواده در نقاشی‌های کودکان 7-12 ساله

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 71-106

خدیجه سفیری؛ عهدیه اسدپور