نویسنده = محسنی تبریزی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تبیین جامعه‌شناختى نظم متقاعدسازى مصرف‌رسانه‌ای

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 84-115

ذبیح الله صدفی؛ علی رضا محسنی تبریزی


2. مطالعۀ میزان مشکلات آپارتمان نشینی و عوامل تأثیرگذار بر آن در کرج

دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390

علیرضا محسنی تبریزی؛ سجاد یاهک؛ سهراب قهرمانی؛ علی باصری